Jaunāka

Jaunāka

RUR 441.35

В наличии

4.2 звезд, основано на 63 отзывах

Reiz, Jaungada naktī, Alise uz jautājumu, ko viņa gribētu vairāk par visu, atbild: – Vēlos kļūt jaunāka! Atklājas, ka kļūt jaunākai nepavisam nav grūti

Ko izj t sieviete, kad negaidot ieg st jaun bas sniegt s iesp jas Cik t lu var sap ties melos

Tagad sievietei ar pieredzi ir j prot izdz vot vid starp jaun kiem draugiem, iek roto darbu un, jo pa i, attiec b s ar jaun ku v rieti, kur vi u dievina St sts par iedvesmu un uzdr kst anos

Похожие товары